Registrul pentru consemnarea propunerilor, sugestiilor sau opiniilor cu privire la proiectele de hotărâri și dispoziții cu caracter normativ

Primaria Vadastra

REGISTRU

pentru consemnarea propunerilor, sugestiilor sau opiniilor cu privire la proiectele cu caracter normativ ale hotărârilor Consiliului Local al Comunei Vădastra și dispozițiilor primarului Comunei Vădastra

 

Nr.crt

Număr și data înregistrării

Proiectul de hotărâre/ dispoziție

Inițiatorul propunerii/ sugestiei/ opiniei