Registrul pentru evidenta dispozitiilor

Primaria Vadastra

COMUNA VĂDASTRA

JUDEȚUL OLT

PRIMAR

 

REGISTRU DE EVIDENȚĂ  DISPOZIȚII

2020

 

Nr. înregistrare

Data

Conținutul pe scurt al dispoziției

Observații

 

1

06.01.2020

Convocarea Consiliului Local al comunei Vădastra

 

 

2

08.01.2020

Utilizarea excedentului bugetar al anului 2019 pentru activitățile finanțate integral din venituri proprii

 

 

3

08.01.2020

Aprobarea și atribuirea plajei de numerotare pentru chitanțele și facturile eliberate în sistem electronic contribuabililor

 

 

4

08.01.2020

Acordarea indemnizatiei cuvenită persoanelor cu handicap pe perioada cât asistentul personal al acestora se află în concediu

 

 

5

08.01.2020

Convocarea Consiliului Local al comunei Vădastra

 

 

6

09.01.2020

Încetarea detasării pe postul de referent cultural a domnului Bătrinca Tiberiu Florin

 

 

7

10.01.2020

Stabilirea drepturilor salariale ale doamnei Ciu Nicoleta

 

 

8

10.01.2020

Stabilirea drepturilor salariale ale domnului Cococi Marius

 

 

9

10.01.2020

Stabilirea drepturilor salariale ale doamnei Constantin Vasilica

 

 

10

10.01.2020

Stabilirea drepturilor salariale ale domnului Olteanu Marin

 

 

11

10.01.2020

Stabilirea drepturilor salariale ale doamnei Georgescu Vali

 

 

12

10.01.2020

Stabilirea drepturilor salariale ale domnului Iliescu Valentin

 

 

13

10.01.2020

Stabilirea drepturilor salariale ale doamnei Marin Teodora Mariana

 

 

14

10.01.2020

Stabilirea drepturilor salariale ale domnului Simion George

 

 

15

10.01.2020

Stabilirea drepturilor salariale ale doamnei Vasile Florina

 

 

16

10.01.2020

Stabilirea drepturilor salariale ale doamnei Oncica Maria

 

 

17

10.01.2020

Stabilirea drepturilor salariale ale domnului Vrancea Gheorghe

 

 

18

10.01.2020

Stabilirea drepturilor salariale ale domnului Dobrița Costel

 

 

19

10.01.2020

Stabilirea drepturilor salariale ale domnului Morat Cornel

 

 

20

10.01.2020

Stabilirea drepturilor salariale ale doamnei Mutu Mariana

 

 

21

10.01.2020

Stabilirea drepturilor salariale ale doamnei Firicel Elena Amelia

 

 

22

10.01.2020

Stabilirea drepturilor salariale ale doamnei Barbuceanu Mariana

 

 

23

14.01.2020

Stabilirea indemnizației lunare de însotitor

 

 

24

14.01.2020

Constituirea Grupului de Lucru pentru implementarea Programului Operational pentru Ajutorarea Persoanelor Defavorizate (POAD)

 

 

25

21.01.2020

Acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței în perioada sezonului rece

 

 

26

22.01.2020

Modificare cuantum ASF Iacob Petrica Mihai

 

 

27

22.01.2020

Stabilirea dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei Bala Ancuta Maria

 

 

28

22.01.2020

Acordare ajutor social Iacob Petrica

 

 

29

22.01.2020

Modificare nr. de ore de actiuni sau lucrari pentru beneficiarii de ajutor social

 

 

30

31.01.2020

Acordare ajutor social Belciug Florea

 

 

31

31.01.2020

Acordare indemnizatie lunară persoanei cu handicap grav Batinca Alexandru

 

 

32

07.02.2020

Incetarea platii alocatiei pentru sustinerea familiei acordata domnului Cristea Lucian Adrian

 

 

33

11.02.2020

Angajarea doamnei Chitu Viorica in functia de asistent personal pentru persoana adulta cu handicap- Bulitis Costina

 

 

34

12.02.2020

Constituirea comisiei pentru derularea procedurilor de negociere a cuantumului redeventei

 

 

35

14.02.2020

 

Convocarea Consiliului Local al comunei Vădastra

 

 

36

14.02.2020

Numirea d-lui Firicel Nelu, inspector de specialitate, responsabil de caz prevenire pentru copiii cu dizabilități de la nivelul Comunei Vădastra, judetul Olt

 

 

37

26.02.2020

Aprobarea condițiilor de participare la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de conducere vacante de secretar general al comunei Vădastra, judetul Olt și numirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor

 

 

38

27.02.2020

Acordare indemnizatie lunara persoanei cu handicap grav Stancu Olimpia

 

 

39

27.02.2020

Acordare indemnizatie lunara persoanei cu handicap grav Golea Eugenia

 

 

40

27.02.2020

Completarea Dispozitiei nr. 131/09.10.2019  privind reincadrarea în functia publica specifica de conducere de secretar general al Comunei Vădastra a doamnei Străinu Alina Valerica

 

 

41

02.03.2020

Constituirea comisiei pentru realizarea lucrărilor de pregatire, organizare și efectuare a recensământului general agricol

 

 

42

12.03.2020

Încetarea platii alocatiei pentru sustinerea familiei acordata d-nei Stancu Lia

 

 

43

12.03.2020

Încetare ajutor social Pîslă Manole

 

 

44

12.03.2020

Încetarea platii alocatiei pentru sustinerea familiei acordata d-lui Vulpe Florian

 

 

45

20.03.2020

Împuternicirea personalului din cadrul Primăriei Vădastra care va constata contravențiile si va aplica sanctiuni conform prevederilor art. 29 din OUG nr. 1/1999

 

 

46

25.03.2020

Dispozitie acordare indemnizatie lunara persoanei cu handicap grav Radu Claudian

 

 

47

26.03.2020

Convocarea Consiliului Local al comunei Vădastra

 

 

48

31.03.2020

Organizarea, implementarea si mentinerea controlului intern managerial in conformitate cu OSGG nr. 600/2018

 

 

49

31.03.2020

Acordare indemnizatie lunara de handicap Gherghe Ioana

 

 

50

03.04.2020

Rectificare act de stare civila

 

 

51

14.04.2020

Încetare ajutor social Vulpe Gheorghe

 

 

52

14.04.2020

Încetare ajutor social Dobrita Floricel

 

 

53

24.04.2020

Convocarea Consiliului Local al comunei Vădastra

 

 

54

04.05.2020

Convocarea Consiliului Local al comunei Vădastra

 

 

55

11.05.2020

Incetarea platii alocatiei pentru sustinerea familiei acordata d-lui Vulpe Marin

 

 

56

11.05.2020

Modificare cuantum alocatie pentru sustinerea familiei Enache Marin

 

 

57

12.05.2020

Desemnarea reprezentantului Comunei Vădastra în comisia mixtă de constatare și evaluare a pagubelor la culturile agricole afectate de secetă

 

 

58

13.05.2020

Aprobarea condițiilor de participare la concursul de recrutare pentru ocuparea functiei de secretar general al comunei Vădastra si numirea comisiei de concurs si a comisiei de solutionare a contestatiilor

 

 

59

15.05.2020

Încetare ajutor social Milica Victor

 

 

60

19.05.2020

Actualizarea comitetului local pentru situatii de urgenta

 

 

61

19.05.2020

Constituirea centrului operativ pentru situatii de urgenta

 

 

62

22.05.2020

Convocarea Consiliului Local al comunei Vădastra

 

 

63

03.06.2020

Încetarea contractului de munca al d-lui Manolache Dragos Mihaita

 

 

64

03.06.2020

Angajarea doamnei Manolache Madalina Alexandra in functia de consilier al primarului

 

 

65

05.06.2020

Suspendarea concursului de recrutare pentru ocuparea functiei publice de conducere de secretar general al comunei Vădastra

 

 

66

16.06.2020

Desemnarea persoanelor care vor face parte din Grupul de Lucru pentru implementarea Programului Operational pentru Ajutorarea Persoanelor Defavorizate

 

 

67

16.06.2020

Încetarea indemnizatiei lunare a numitului Lucian Bita, persoana cu handicap

 

 

68

17.06.2020

Aprobarea Regulamentului propriu cuprinzand masurile metodologice, organizatorice, termenele si circulatia proiectelor de dispozitii

 

 

69

24.06.2020

Modificare cuantum ASF – Bala Ancuta

 

70

25.06.2020

Convocare Consiliul Local Vădastra

 

71

29.06.2020

Dispoziție privind constituirea comisiei locale Vădastra pentru recensământul populației si al locuitorilor în anul 2021

 

72

30.06.2020

Acordare indemnizații de însoțitor Vladu Ioana

 

73

06.07.2020

Încetare ajutor social Bătrînca Florentina

 

74

08.07.2020

Acordare indemnizație lunară persoană cu handicap, d-nei Schiopu Flori Julieta

 

75

08.07.2020

Compensare în bani concediu de odihnă neefectuat de către domnul Manolache Dragoș Mihăiță

 

76

24.07.2020

Convocarea Consiliului Local al Comunei Vădastra

 

77

27.07.2020

Acordare indemnizație lunară persoanei cu handicap grav Pascu Gheorghița

 

78

27.07.2020

Acordare ajutor social d-lui Roșioru Ion

 

79

27.07.2020

Angajarea d-lui Smarandache Laurențiu în funcția de asistent personal pentru persoana adultă cu handicap Smarandache Mirița

 

80

27.07.2020

Încetare indemnizație lunară a numitei Smarandache Marița, persoana cu handicap grav

 

81

27.07.2020

Prelungire perioada acordare indemnizație lunară persoana cu handicap grav, d-nei Oncica Florentina

 

82

27.07.2020

Desemnarea persoanelor pentru a ține evidența celor aflați în carantină sau izolare

 

83

29.07.2020

Stabilirea procedurii de identificare și verificare a destinatarilor finali în cadrul SNSPVPA, conf OUG 115/2020

 

84

07.08.2020

Desemnarea personalului tehnic auxiliar în Biroul Electoral de Circumscripție nr. 101 Vădastra

 

85

10.08.2020

Convocarea Consiliului Local al Comunei Vădastra

 

86

10.08.2020

Acordare indemnizație lunară persoanei cu handicap grav Oncica Iancu Ionuț

 

87

25.08.2020

Stabilirea locurilor speciale pentru afișaj electoral în Comuna Vădastra pentru alegerile locale din data de 27 septembrie 2020

 

88

25.08.2020

Acordare ajutor de urgență d-nei Milică Carmen

 

89

26.08.2020

Convocarea Consiliului Local al Comunei Vădastra

 

90

03.09.2020

Încetarea contractului de muncă a d-lui Vrancea Gheorghe

 

91

03.09.2020

Acordare ajutor de urgență d-lui Coderie Ionel

 

92

07.09.2020

Convocarea Consiliului Local al Comunei Vădastra

 

93

11.09.2020

Acordare ajutor pentru încălzirea locuințelor în perioada sezonului rece 2020-2021, pentru beneficiarii de ajutor social

 

94

11.09.2020

Delimitarea secțiilor de votare organizate la nivelul Comunei Vădastra pentru desfășurarea alegerilor locale din anul 2020

 

95

14.09.2020

Încetarea indemnizației lunare a numitului Angeru Marin, persoană cu handicap

 

96

16.09.2020

Convocarea Consiliului Local al Comunei Vădastra

 

97

16.09.2020

Acordare indemnizație lunară persoanei cu handicap Manolache Haralambie

 

98

16.09.2020

Desemnarea personalului tehnic auxiliar în Biroul Electoral al Secției de Votare nr. 351 Vădastra, județul Olt

 

99

17.09.2020

Reluarea concursului de recrutare pentru ocuparea funcției publice de conducere vacante de secretar general al Comunei Vădastra

 

100

18.09.2020

Acordare ajutor de urgență d-nei Angeru Gheorghiță

 

101

18.09.2020

Încetare ajutor social Iacob Petre

 

102

18.09.2020

Încetare ajutor social Belciug Florea

 

103

18.09.2020

Desemnarea informaticianului în Biroul Electoral de Circumscripție nr. 101 Vădastra

 

104

24.09.2020

Interzicerea comercializării și consumului de băuturi alcoolice în data de 27 septembrie 2020

 

105

07.10.2020

Acordare indemnizație însoțitor Sîrbu Marin

 

106

08.10.2020

Acordare indemnizație însoțitor Bătrînca Tudor

 

107

09.10.2020

Încetare indemnizație înspțitor Simion Nița

 

108

09.10.2020

Acordare stimulent educațional pentru copii din familii defavorizate

 

109

13.10.2020

Înlocuirea președintelui comisiei de concurs organizat în data de 15.10.2020 – proba scrisă pentru ocuparea postului de secretar

 

110

14.10.2020

Acordare ajutor de urgență Milică Gheorghe

 

111

19.10.2020

Numirea în funcția de conducere de secretar general al Comunei Vădastra a doamnei Străinu Alina Valerica

 

112

21.10.2020

Convocarea Consiliului Local al Comunei Vădastra

 

113

27.10.2020

Acordarea indemnizației lunară persoanei cu handicap Ardelean Calina

 

114

28.10.2020

Delegarea atribuțiilor de stare civilă

 

115

28.10.2020

Încetarea contractului individual de muncă al d-nei Manolache Mădălina Alexandra

 

116

28.10.2020

Angajarea d-nei Manolache Mădălina Alexandra în funcția de consilier al primarului

 

117

29.10.2020

Încetarea indemnizației lunare a numitei Radu Cornelia, persoană cu handicap grav

 

118

29.10.2020

Acordare ajutor social d-lui Neacșu Ion

 

119

04.11.2020

Încetarea contractului de muncă al d-lui Olteanu Marin din funcția de asistent personal

 

120

04.11.2020

Stabilirea locurilor speciale pentru afișaj electoral în Comuna Vădastra

 

121

05.11.2020

Stabilirea componenței nominale a membrilor SVSU

 

122

05.11.2020

Acordare ajutor social d-nei Simion Maricica

 

123

05.11.2020

Acordare ajutor pentru încălzirea locuințelor în perioada sezonului rece 2020-2021, d-lui Neacșu Ion

 

124

05.11.2020

Acordare ajutor pentru încălzirea locuințelor în perioada sezonului rece 2020-2021, d-nei Simion Maricica

 

125

05.11.2020

Încetare ajutor social acordat numitului Budulan Ionel

 

126

06.11.2020

Delimitarea secțiilor de votare organizate la nivelul Comunei Vădastra pentru alegerea Senatului și a Camerei Deputaților

 

127

10.11.2020

Acordare indemnizație lunară persoanei cu handicap Cristea Sofia

 

128

11.11.2020

Convocarea Consiliului Local al Comunei Vădastra

 

129

12.11.2020

Desemnarea personalului tehnic auxiliar în Biroul Electoral al Secției de Votare nr. 351 Vădastra

 

130

18.11.2020

Încetare ajutor social acordat numitului Morat Paul

 

131

20.11.2020

Convocarea Consiliului Local al Comunei Vădastra

 

132

23.11.2020

Acordare ajutor pentru încălzirea locuințelor

 

133

24.11.2020

Desemnarea reprezentanților primarului în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale Vădastra

 

134

26.11.2020

Actualizarea Comitetului Local pentru Situații de Urgență

 

135

26.11.2020

Actualizarea Centrului Operativ pentru Situații de Urgență

 

136

26.11.2020

Acordare indemnizație lunară persoanei cu handicap grav – Radu Marin

 

137

26.11.2020

Stabilirea dreptului la alocație pentru susținerea familiei d-nei Anghelof Angelica Dorina

 

138

27.11.2020

Desemnarea informaticianului în BESV

 

139

27.11.2020

Actualizarea comisei pentru probleme de apărare

 

140

09.12.2020

Acordare ajutor de urgență d-lui Smarandache Manolea

 

141

09.12.2020

Convocarea Consiliului Local al Comunei Vădastra

 

142

09.12.2020

Suspendarea contractului individual de muncă al d-nei Mechenici Ioana, guard în cadrul Primăriei Vădastra

 

143

09.12.2020

Constituirea comisiei de inventariere a patrimoniului la nivelul Comunei Vădastra

 

144

10.12.2020

Constituirea comisiei de recepție la terminarea lucrărilor pentru investiția „Canalizare și stație de epurare în sistem centralizat în Comuna Vădastra, județul Olt”

 

145

10.12.2020

Acordarea indemnizației cuvenită persoanelor cu handicap, pe perioada cât asistentul personale se află în concediu de odihnă

 

146

14.12.2020

Aprobarea condițiilor de participare la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de inspector de specialitate

 

147

14.12.2020

Acordare ajutor social d-lui Penescu Claudian

 

148

18.12.2020

Încetarea plății alocației pentru susținerea familiei acordată d-lui Lupu claudian Marian

 

149

21.12.2020

Actualizarea comisiei locale Vădastra pentru recensământul populației locuințelor în anul 2021

 

150

21.12.2020

Convocarea Consiliului Local al Comunei Vădastra

 

151

29.12.2020

Angajarea doamnei Enache Mirela în funcția de asistent personal pentru minorul Enache Darius Ionuț

 

152

29.12.2020

Angajarea d-lui Manolache Dragoș Mihăiță în funcția de asistent personal pentru persoana adultă cu handicap Manolache Haralambie

 

               

 

 

Stiri MDRAP

Ultimele stiri